Blodgasskurs

Oslo Chirurgiske Sælskab har som første studentforening ved det medisinske fakultet gleden av å presentere kurs i blodgass! Dette er et praktisk og teoretisk kurs med casetrening i blodgass. Vi har fått med den erfarne lungemedisineren Vidar Søyseth v/Ahus med på laget som kursinstruktør. I tillegg vil hjelpeinstruktører fra OCS være tilstede for å legge tilrette for et flott og lærerikt kurs.

Kurset vil bli tredelt:
Del 1: Informasjon om prosedyre, samt hvor og når blodgasstaking og analyse er aktuelt.
Del 2: Praktisk øvelse
Del 3: Tolkning/casetrening av blodgasser med eksempler fra klinikken.

Vi ønsker å presisere at dette er et praktisk kurs, og det er forventet at deltakerne stikker på hverandre. Vi har ingen prøvearm tilgjengelig, men garanterer at god oppfølging vil bli gitt underveis.

Kurset er åpent for medisinstudenter på H14 (Modul 3/5.sem) og oppover, og er like nyttig for deg som skal ut i mottak for første gang, eller dersom turnustjenesten er like rundt hjørnet. Å kunne mestre denne ferdigheten er avgjørende i møte med kritisk syke pasienter, og tolkningen av selve blodgassen er et verdifullt hjelpemiddel i diagnostikken.

Dato: Informasjon kommer!
Tid: –
Sted: Domus Medica Rom 1151
Antall deltakere: 16 stk
Pris: –
Påmelding: –
Påmeldingslink: https://docs.google.com/forms/d/1J5cZKM5WTHkwC7LCVAAkofRLznOlHuMeL90treSH0Sc/edit

Vi gleder oss stort til å arrangere dette kurset, og håper å se akkurat deg der!

Vi minner om at det er svært begrenset antall plasser(16stk), slik at det lønner seg å sitte klar når påmeldingslinken åpner.

Vi ses på kurs!